Welkom in de bibliotheek

Hier vind je een verzameling onderzoeken, toolboxen en goede praktijken. De bibliotheek heeft niet als doel volledig te zijn. We selecteerden materialen die we vanuit pedagogisch standpunt interessant vonden om het welbevinden van kinderen op de vlucht tijdens de vrije tijd en de schooltijd te bevorderen.

Over vluchten

Wil je op een trauma- en cultuursensitieve manier met kinderen op de vlucht en andere kinderen praten over vluchten? Raadpleeg dan deze pagina.

De asielprocedure

Hier vind je informatie over het verzoek voor internationale bescherming en de legale procedures die daar in België verband mee houden.

Trauma en psychosociale ondersteuning

In sommige gevallen leiden de gebeurtenissen in het leven van kinderen op de vlucht tot trauma. Op deze pagina lees je hoe je psychosociale zorg kunt bieden.

Toegang tot de vrije tijd

Vrije tijd kan een motor voor veerkracht zijn. Toch hebben kinderen op de vlucht niet altijd toegang tot vrijetijdsinitiatieven. Hier lees je meer over toegankelijkheid.

Welkom heten op school

Zich welkom voelen is essentieel voor het welbevinden van kinderen en hun families. Maar hoe doe je dat? Op deze pagina vind je inspirerende voorbeelden.

Vriendschap

Wil je je meer oriënteren op vriendschap bij kinderen op de vlucht? Raadpleeg dan deze pagina.

Muzisch werken

Kinderen op de vlucht hebben slechts beperkt toegang tot muzische organisaties. Maar kunst en cultuur kunnen verbindend én therapeutisch werken. Verschillende organisaties proberen die nood te lenigen.

In gesprek met kinderen

Tijdens het onderzoek gingen we op verschillende manieren met kinderen op de vlucht in gesprek. We gebruikten photovoice en photo-elicitation, vertelkaarten, een Kamishibai interview, tekentechnieken, Babbelboxgesprekjes en vrije interviews.

Pedagogisch documenteren

Pedagogisch documenteren is een methode om een kind of een groep kinderen in beeld te brengen en je pedagogisch handelen op hen af te stemmen. Hier vind je meer informatie over de methode.

Taal en meertaligheid

Er bestaat ontzettend veel materiaal over meertaligheid bij kinderen in het algemeen en bij anderstalige nieuwkomers in het bijzonder. Hier vind je de websites van de belangrijkste expertisecentra en steunpunten.

Omgaan met conflicten

Net als andere kinderen, hebben kinderen op de vlucht soms conflicten. Hier vind je een paar manieren om daarmee om te gaan.

Bewegen en Sporten

Sporten en bewegen zijn goede manieren om drempels te verlagen. Op deze pagina vind je informatie over de invloed van bewegen en sporten op het welbevinden van kinderen op de vlucht.

Spelen

Kinderen spelen en hebben behoefte aan spelen. Op deze pagina vind je materiaal om diversiteitsbewust spel aan te bieden en spel van kinderen te ondersteunen.

Ruimte benutten

De omgeving heeft een invloed op de speel- en leefmogelijkheden van kinderen. Op deze pagina vind je informatie over het samengebruik van ruimte en over de 'ruimte als derde pedagoog'.

Cultuurparticipatie

Deelname aan kunst en culturele activiteiten geeft kinderen de kans om de wereld met andere ogen te bekijken. Bovendien biedt cultuurparticipatie mogelijkheden om met meertaligheid om te gaan.