Snelle links

Bewegen en Sporten

Sporten en bewegen zijn goede manieren om drempels te verlagen. Op deze pagina vind je informatie over de invloed van bewegen en sporten op het welbevinden van kinderen op de vlucht.

Wettelijk kader

Vraag je je af of kinderen op de vlucht zich kunnen inschrijven in een sportclub? Hier vind je een informatiebrochure van Demos over het statuut en de rechten en plichten van kinderen op de vlucht. Er gaat ook aandacht naar communicatie en financiƫle tegemoetkomingen.

Toegankelijkheid tot de sport verhogen

Wil je meer weten over toegankelijkheid van sportinitiatieven, dan vind je inspiratie in de blogreeks van Demos 'Inspire to Move Beyond'. De reeks volgt het Europese project 'MOVE Beyond' dat concrete initiatieven wil opzetten om sport toegankelijker te maken voor mensen op de vlucht. Deze link brengt je bij een podcast met praktijkvoorbeelden van samenwerking en verhoogde toegankelijkheid uit verschillende landen.

Sociaal en sportief

Een andere interessante blogreeks van Demos vzw gaat over sociaal-sportieve initiatieven die de werking van de traditionele sportclub overstijgen. Op het Sociaal Sportief platform bundelen verschillende initiatieven de krachten, je vindt er bijvoorbeeld praktijkverhalen. Het Sociaal Sportief Platform publiceerde ook een memorandum. Uit deze initiatieven blijkt dat het lokaal beleid een rol speelt in het toegankelijk maken van sport.

De praktijkgids sociaal-sportief werk bundelt de visie, ervaringen en dromen van 125 protagonisten. Ook Younited Belgium verenigt initiatieven die sport meer toegankelijk willen maken. Younited Belgium wil voetbalcoaches sensibiliseren via het handboek coach.

Laagdrempelige sportclub

Op de website Laagdrempelige Sportclub, van de Vlaamse Sportfederatie vzw, vind je een heleboel informatie om drempels voor gezinnen op de vlucht weg te werken.

Buurtsport

Buurtsport is een koepelterm voor initiatieven die sport op een laagdrempelige manier toegankelijk willen maken voor kansengroepen. Op de website Lokaal Sportbeleid vind je een Buurtsport Visietool en een kennisdatabank.

TeamUp

In Nederland bundelden UNICEF, Warchild en Save the Children hun expertise in het project TeamUp. TeamUp biedt gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten voor kinderen van 6 tot 18 jaar en koppelt die aan sociaal-emotioneel welbevinden.

Minor Ndako

Ook de vzw voor Bijzondere Jeugdzorg Minor Ndako zet in op sporten voor niet begeleide minderjarigen. Ze organiseren zaalvoetbal en hebben een loopclub.

Sportpret

Sportpret vzw wil sport en beweging toegankelijker maken voor kinderen in armoede. Sinds 2018 organiseert Sportpret een aanbod voor kinderen op de vlucht in een opvangcentrum.

Onderstaand filmpje illustreert de werking van Sportpret.

Talig wegwijs in sport

Verschillende sportverenigingen ontwikkelden visueel uitgewerkte boekjes om anderstalige nieuwkomers wegwijs te maken in de sport. Via de website van de Royal Belgian Football Association kun je bijvoorbeeld het voetbalwoordenboekje 'Aftrap' downloaden. Daarin vind je visueel ondersteunde woordenschat die met voetbal te maken heeft. In het 'Sportwoordenboek' van vzw De Rand vind je ook visueel ondersteunde informatie over zwemmen, dans, turnen, basketbal, tennis, gevechtssporten, enz.

Terug naar de reis Terug naar de bibliotheek