Snelle links

Over vluchten

Wil je op een trauma- en cultuursensitieve manier met kinderen op de vlucht en andere kinderen praten over vluchten? Hier vind je verschillende materialen en methodieken.

In gesprek met kinderen op de vlucht

Over de betrokkenheid van kinderen bij het migratieparcours zegt Vluchtelingenwerk Vlaanderen in Maak de toekomstpuzzel (2013) dat kinderen recht hebben om te begrijpen wat hen overkomt, maar ook beschermd moeten worden. Ze raden ouders en professionals aan wel met kinderen over de procedure te praten, maar hen bij zware gesprekken niet als tolken te betrekken. Gesprekken over het thuisland en het land van aankomst, hebben best een laagdrempelige vorm.

Vertelkaarten

Om in gesprek te gaan over vertrekken en aankomen, kun je de vertelkaarten en bijbehorende methodiek Wortelen in Nieuwe Aarde van het Kenniscentrum voor Gezinswetenschappen van de Odisee Hogeschool en Studio Sesam inzetten.

Prentenboeken

Gebruik je liever prentenboeken? Op de website De Boekwijzer vind je een groot multicultureel aanbod.

Educatieve sets over emoties

Om sociaal emotioneel welbevinden bespreekbaar te maken en te bevorderen, werkte het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs de emoscoopreeks uit. In de suggestiekoffer gevoelens 6-12 jaar van de provincie Antwerpen vind je meer info.

In gesprek met andere kinderen

Beeldmateriaal Fedasil

Wil je andere kinderen vertellen over het leven van kinderen op de vlucht? Fedasil maakte een animatiefilmpje dat vluchtverhalen en het leven in een opvangcentrum duidt voor lagereschoolkinderen.

In het pedagogisch aanbod van Fedasil vind je nog educatieve pakketten en brochures. 'Zo woont Mo', bijvoorbeeld, een beeldverhaal met informatiebundel voor kinderen vanaf 8 jaar.

Lesmateriaal

De UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) stelt ook interessant lesmateriaal beschikbaar over kinderen op de vlucht. Op deze pagina kun je per leeftijd zoeken naar beeldmateriaal, infobundels en filmpjes.

Klascement maakte samen met Kleur een overzicht van lesmateriaal over migratie en mensen op de vlucht.

Beeldmateriaal UNICEF

Ook UNICEF heeft een verzameling educatieve materialen die de vlucht van kinderen in beeld brengen. In deze fotoreeks zie je hoe de oorlog in Syri√ę eruit ziet door de ogen van een kind. De beelden zijn aangrijpend en voor sommige leeftijden misschien te confronterend.

Materialen van Studio Globo

Wil je het vluchtthema nog meer uitdiepen? Dan kun je ook de Koffer 'Pacasoco, op zoek naar een plek om te leven' van Studio Globo ontlenen. Met behulp van een stopmotionfilmpje denken kinderen samen na over de impact van vluchten en de voorwaarden van een goed leven. Studio Globo ontwikkelde ook doeboeken, fotoreeksen en andere koffers over de levens en gewoontes van kinderen in verschillende werelddelen. Voor lagere school kinderen is de toolbox Grenzen interessant.

Gefilmde getuigenissen

Wil je liever gefilmde getuigenisen van kinderen inzetten? Nic Balthazar maakte de documentaire 'Wij zijN mensen' waarin kinderen op de vlucht getuigen over hun thuisland, hun vlucht, hun aankomst en hun ervaringen hier.

Voor het programma 'Vijf jaar hier' volgde Phara de Aguirre de Syrische jongen Mohamed. Toen Mohamed 12 was, wilde hij vertellen hoe het voor hem was om in een rubberboot de zee over te steken. Hier vind je zijn getuigenis.

Salem, een van de kinderen die deelnam aan het onderzoek Onderweg, vertelde zijn vluchtverhaal aan 'Karrewiet'.

Karrewiet maakte na het onderzoek Onderweg een reportage over het leven van kinderen in opvangcentra.

Geschreven getuigenissen

Gaat je voorkeur uit naar geschreven bronnen? Het Nederlandse tijdschrift Sam Sam schrijft artikels over multicultureel burgerschap in de klas. Ze hebben ook een dossier over kinderen op de vlucht. In verschillende bijdragen getuigen kinderen over hun vluchtverhaal.

Verwante thema's

Vraag je je af of een kind geen trauma heeft opgelopen en hoe je professionele psychosociale zorg kan verlenen? Bezoek dan ook dit onderdeel van de bibliotheek:

Over trauma en psychosociale ondersteuning Terug naar de bibliotheek