Snelle links

Pedagogisch documenteren

Pedagogisch documenteren, wat is het?

Tijdens het onderzoek gebruikten we de methode van het 'Pedagogisch documenteren' om de verhalen en de '100 talen' van kinderen in beeld te krijgen. De methode is ontwikkeld voor de kinderopvang en wordt meestal ingezet bij kinderen van nul tot zes jaar. In 'Onderweg' hebben we de methode gebruikt voor kinderen van de lagereschoolleeftijd. Samen met een aantal studenten pasten we de methode ook toe bij kleuters. Een van de onderzoekers brengt daar verslag over uit in dit artikel in het tijdschrift 'Kleuters en ik'.

Wie pedagogisch documenteren toepast, maakt gebruik van woorden in neergeschreven reflecties en citaten. Maar ook foto’s, filmfragmenten, geluidopnames, tekeningen, schilderijen en collages kunnen verzameld worden. Door deze middelen te gebruiken, proberen begeleiders en leraren dichter bij de ‘100 talen van kinderen’ te komen, een van de leidende principes uit de Reggio Emilia-pedagogiek. De essentie van pedagogisch documenteren is eenvoudig, maar het vraagt wel tijd. Professionals hebben tijd nodig om het gedocumenteerde materiaal te verzamelen, vorm te geven en te bespreken met collega's.

Pedagogisch documenteren is een cyclisch proces van plannen, verzamelen, documenteren, analyseren. Dankzij die cyclus kun je het (leer)proces van een kind of een groep in beeld brengen en je pedagogisch handelen daarop afstemmen. Laura Malavasi en Barbara Zoccatelli beschrijven het als volgt in hun boek 'Documenteren voor jonge kinderen':

"We zouden documenteren als volgt kunnen omschrijven: kiezen, selecteren, bewust
een betekenis geven aan een specifieke ervaring van een bepaald kind of een groep, en dit op een door jou gekozen moment proberen vast te houden met instrumenten of media die jij of de groep van opvoeders selecteert."

Zelf pedagogisch documenteren

Wil je zelf ook werken met deze methode? Dan hoort het boek 'Documenteren voor jonge kinderen' in je bibliotheek thuis. Het boek geeft theoretische achtergrond bij de methode en biedt werkbladen en concrete materialen om pedagogisch documenteren in de praktijk om te zetten. Via deze link kun je een deel van het boek raadplegen. Wil je een snelle start? Dan vind je op Speelbank.be een eenvoudige click&print over dit onderwerp.

Ook interessant in dit veband is de in Engeland ontwikkelde 'Mosaic Approach' die verbale en visuele informatie samenbrengt. Hier vind je meer informatie in het Nederlands. In België maakten Brecht Peleman en Caroline Boudry er gebruik van in het onderzoek 'schoolkinderen over hun opvang'.

De ProuD! Toolbox biedt materialen aan om pedagogische documentatie in te zetten voor collegiaal leren. Op deze website vind je de toolbox en ondersteunende materialen.

Terug naar de bibliotheek