Snelle links

Ruimte benutten

De omgeving heeft een invloed op de speel- en leefmogelijkheden van kinderen. Op deze pagina vind je informatie over het samengebruik van ruimte en over de 'ruimte als derde pedagoog'.

Pedagogische visie vertalen in ruimtelijke inrichting

Volgens de Reggio Emilia benadering leren kinderen van elkaar, van volwassenen en van hun omgeving. De ruimte en de beschikbare materialen vormen de 'derde pedagoog'.

EDUCAS

Het EDUCAS project onderzocht hoe kinderdagverblijven hun pedagogische visie kunnen verbinden met de inrichting van beschikbare ruimtes. Hier vind je hun literatuurstudie over de betekenis van ruimte in kinderopvang en school. Onderstaand filmpje licht toe hoe de inrichting van de ruimte zorg en leren mogelijk maakt.

Ook ouders hebben een visie op het gebruik van de ruimtes waar kinderen zorg en onderwijs genieten. In dit artikel uit het tijdschrift Kiddo staat de stem van ouders centraal.

ABC Huis

het ABC-Huis (Art Basics for Children) is een onderzoekscentrum voor kunst, cultuur en educatie. In dit artikel vertellen medewerkers van het ABC-huis hoe ze creatieve leeromgevingen creëren: ze onderzoeken de infrastructurele mogelijkheden en inspecteren meubels, boeken en speelmateriaal.

De buitenruimte

Kinderen brengen veel tijd door buiten, maar de buitenruimte is niet altijd op hen afgestemd. Kind & Samenleving pleit voor een kindgerichte publieke ruimte en ontwikkelt materialen en workshops om dat te realiseren. Op hun website vind je materiaal over de 'beweegvriendelijke buitenruimte', over autonome mobiliteit van kinderen en over een 'speelweefsel' van buitenruimtes.

Hier vind je een uitgewerkt rapport van het project 'Kinderen en voortuinen'. Op deze pagina vind je een praktische tool.

Samen leven en samen ruimte gebruiken

SAMENGEBRUIK

In een opvangcentrum leven mensen intens samen en delen ze de ruimtes. Ook op andere plekken wordt de ruimte veelvuldig gedeeld. HoGent voerde een belevingsonderzoek met kinderen die in bouwblokken leven. Het onderzoek resulteerde in een gids over kindvriendelijke stapelbouwomgevingen. Via deze link kun je het eindrapport en een virtuele tentoonstelling bekijken.

OP SCHOOL

Op school is de speeltijd is een tijd om op te laden, anderen te ontmoeten en dingen te leren. Over het inrichten van de speelplaats bestaat veel materiaal. Via deze link vind je een tool over het ruimtegebruik op de schoolspeelplaats en hier vind je een tool om de speelplaats participatief in te richten.

Hier vind je het stappenplan en een toekomstvisie van het project 'pimp je speelplaats'. Het stappenplan biedt ook inspiratie voor gedeeld ruimtegebruik buiten de speelplaats. Meer tips over gedeeld ruimtegebruik vind je in deze handleiding van de Ambrassade.

Het ruimtegebruik zelf in kaart brengen

Wil je de ruimte meer benutten als derde pedagoog of wil je ze kindgerichter inrichten? Dan is de methodiek pedagogisch documenteren interessant. Tijdens het onderzoek maakten we zelf gebruik van Pictoplay, een tool die je kunt aanpassen aan je eigen inspraaktraject. Hier vind je een voorbeeld uit de EDUCAS studie en hier vind je andere inspraaktechnieken om kinderen te betrekken.

Heb je weinig middelen ter beschikking? Via deze link vind je tips over het creëren van speelkansen in een buitenschoolse opvang.

Terug naar de reis Pedagogisch documenteren Spelen welkom heten op school Terug naar de bibliotheek