Snelle links

Taal en meertaligheid

Er bestaat ontzettend veel materiaal over meertaligheid bij kinderen in het algemeen en bij anderstalige nieuwkomers in het bijzonder. Hier vind je de websites van de belangrijkste expertisecentra en steunpunten.

Het centrum voor Taal en Onderwijs

Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) is een multidisciplinair expertisecentrum dat taal, onderwijs en de samenleving centraal stelt. Het CTO voert maatschappelijk relevant onderzoek uit, ontwikkelt didactische materialen en biedt professionaliseringstrajecten aan. Hier vind je de materialen die het expertisecentrum ontwikkelde voor onthaalleerkrachten.

Het Steunpunt voor Diversiteit en Leren

Het Steunpunt Diversiteit & Leren (SDL) is verbonden aan de Vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent en biedt een wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning met betrekking tot het thema ‘Omgaan met diversiteit’. Het Steunpunt Diversiteit & Leren ijvert voor een positieve benadering van meertaligheid in het onderwijs. Hier vind je een heleboel materiaal over taal en meertaligheid.

Edina platform

Het 'EDucation of International Newly Arrived migrant pupils' platform is een samenwerking tussen verschillende partners in Europa. Het is bedoeld om leerkrachten en scholen met anderstalige nieuwkomers (basis en secundair) te ondersteunen in hun praktijk en beleid. De website bevat een schat aan achtergronden, casusbeschrijvingen en concrete tips en tricks. Hier vind je de Nederlandstalige versie van de website.

Meertaligheid.be

Meertaligheid.be wil de meerwaarde van meertaligheid bij kinderen en jongeren in de verf zetten. Of je nu een leerkracht bent, een monitor, een kinderverzorger, een directeur, een CLB-medewerker of een opvoedingsondersteuner: op deze website krijgt iedereen die in contact komt met meertalige kinderen en hun ouders toegang tot een schatkamer aan informatie en materialen.

Onderwijscentrum Brussel

Het Onderwijscentrum Brussel is een deskundige en professionele partner voor de vorming en ondersteuning van schoolteams binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het is een hefboom voor de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren en richt zich op taal en meertaligheid, ouderbetrokkenheid, omgaan met diversiteit en armoede, Brede School en breed leren, spel en spelen, milieueducatie, transities, kleuterparticipatie, ICT en mediawijsheid en aanvangsbegeleiding. Hier vind je een brochure over anderstalige nieuwskomers.

Metrotaal

Metrotaal - Mind the gap wil basisscholen en hun begeleiders inspireren en professionaliseren bij het werken aan een open talenbeleid waar àlle talen ‘thuis’ mogen zijn. Hier vind je meer informatie.

Klascement

Klascement bundelde online oefeningen en spelletjes voor anderstalige nieuwkomers. Die kun je hier raadplegen.

Taal en kunst

Hoe kun je met muzische werkvormen het taalvermogen van anderstalige nieuwkomers versterken? Die vraag was het vertrekpunt voor twee projecten aan de PXL Hogeschool. In samenwerking tussen de departementen PXL-Education (lerarenopleiding), PXL-MAD School of Arts (beeldende kunsten) en PXL-Music (muzikanten) onderzochten studenten en lectoren verschillende muzische disciplines met kinderen in een basisschool. Het leverde de publicatie Vertaalde Verbeelding op en een reeks boeiend filmmateriaal.

Met de Hogeschool van Luik werkten studenten en lectoren van PXL ook Taalduiken en Artisticuleren uit. Deze publicatie schenkt meer aandacht aan de basisbeginselen van een creatief proces.

Tolken

Wanneer je met kinderen en gezinnen op de vlucht werkt, heb je soms nood aan een sociaal tolk of vertaler. Die kun je inschakelen via het Agentschap voor Inburgering en Integratie of via Atlas.

Indyspel

Wil je nadenken over taalbeleid en interculturele dynamieken? Ons expertisecentrum werkte het Indyspel uit. Aan de hand van verschillende casussen kun je uitwisselen over taalgebruik op school. Via deze link vind je meer informatie

Terug naar de bibliotheek