Welkom in de bibliotheek

Hier vind je een verzameling onderzoeken, toolboxen en goede praktijken. De bibliotheek heeft niet als doel volledig te zijn. We selecteerden materialen die we vanuit pedagogisch standpunt interessant vonden om het welbevinden van kinderen op de vlucht tijdens de vrije tijd en de schooltijd te bevorderen.

Over vluchten

Wil je op een trauma- en cultuursensitieve manier met kinderen op de vlucht en andere kinderen praten over vluchten? Raadpleeg dan deze pagina.

Welkom heten op school

Zich welkom voelen is essentieel voor het welbevinden van kinderen en hun families. Maar hoe doe je dat? Op deze pagina vind je inspirerende voorbeelden.

Vriendschap

Wil je je meer oriƫnteren op vriendschap bij kinderen op de vlucht? Raadpleeg dan deze pagina.

Pedagogisch documenteren

Pedagogisch documenteren is een methode om een kind of een groep kinderen in beeld te brengen en je pedagogisch handelen op hen af te stemmen. Hier vind je meer informatie over de methode.

Omgaan met conflicten

Net als andere kinderen, hebben kinderen op de vlucht soms conflicten. Hier vind je een paar manieren om daarmee om te gaan.

Ruimte benutten

De omgeving heeft een invloed op de speel- en leefmogelijkheden van kinderen. Op deze pagina vind je informatie over het samengebruik van ruimte en over de 'ruimte als derde pedagoog'.