Snelle links

Toegang tot de vrije tijd

Hier lees je meer over de toegankelijkheid van vrijetijdsinitiatieven. Vrije tijd kan een motor voor veerkracht zijn. Toch hebben kinderen op de vlucht niet altijd toegang tot het georganiseerde aanbod.

Getuigenissen

Vrijetijdsorganisaties zijn omgevingen waar kinderen veel met volwassenen en kinderen buiten hun gezin te maken hebben. In het rapport 'Vrije tijd van jongeren in migratie' getuigen jongeren met een migratiegeschiedenis over het belang van vrije tijd in hun leven. In dit UNICEF rapport uit de 'What do you think'- reeks vertellen kinderen op de vlucht over het plezier dat ze in de vrije tijd ervaren. Op basis van het onderzoek Onderweg verschenen verschillende artikels over de vrijetijdsbeleving van kinderen op de vlucht. Dit artikel verscheen in Pedagogiek in Praktijk, dit artikel verscheen op sociaal.net, Mo Magazine schreef een artikel en dewereldmorgen schreef dit artikel. Allemaal gaan ze over hoe kinderen vrije tijd in een opvangcentrum beleven.

De Jeugddienst Leuven maakte ook een filmpje waarin jongeren in hun eigen taal vertellen over de betekenis van jeugdorganisaties zoals de Scouts, waar ze ook met jongere kinderen werken. Het filmpje kan interessant zijn om in te zetten bij anderstalige ouders die het georganiseerde aanbod in België niet kennen.

Toegankelijkheid verhogen

Open staan voor diversiteit is een uitdaging voor vele jeugdorganisaties. De Ambrassade publiceerde een 'toolbox diversiteit'. In onderstaand filmpje leggen enkele jongeren uit waarom ze het belangrijk vinden dat jeugdorganisaties inzetten op diversiteit.

In 2015 startten de Ambrassade, de Vlaamse overheid en Vluchtelingenwerk Vlaanderen het project 'Wereldspelers', met als doel elke opvangvoorziening voor kinderen op de vlucht samen te doen werken met vrijetijdsactoren uit de buurt. De website biedt een handige toolbox en massa's extra informatie. Een deel van die informatie gaat in op de praktische drempels die kinderen ondervinden om deel te nemen aan vrijetijdsinitiatieven. In enkele gemeenten heeft Wereldspelers een lokaal netwerk opgestart. Hier vind je info om een eigen netwerk Wereldspelers op te starten.

Lokale besturen kunnen het aanbod aan vrije tijd in hun gemeente aansturen. Het Agentschap Integratie en Inburgering en Bataljong ondersteunen lokale besturen om van vrije tijd een sociale hefboom te maken. In de publicatie 'Vrije tijd voor jonge nieuwkomers' (2020) bundelen ze praktijkverhalen en tips voor vrijetijdsorganisaties en lokale besturen.

VRIJUIT, het fonds voor vrijetijdsparticipatie, wil financiële drempels in de vrije tijd verlagen. Culturele en welzijnsorganisaties kunnen beroep doen op het fonds. Hier vind je de voorwaarden voor lidmaatschap.

Ben je op zoek naar concrete coaching? De jeugdwerkorganisatie Tumult ondersteunt andere organisaties om toegankelijkheid te verhogen.

Toeleiders en brugfiguren

Om ouders te helpen bij de zoektocht naar een gepast vrijetijdsaanbod voor kleuters, creëerde de stad Genk het project Talentcoaches waar vrijwilligers samen met vijfjarige kleuters en hun ouders bruggen slaan tussen de families en de vrije tijd.

Ook het project 'Navigate Youth', een samenwerking tussen Tumult en PIN vzw, zet in op bruggen bouwen. Ze gaan met jonge nieuwkomers bij hun thuis, in de bib of in de klas in gesprek over wat ze graag doen en begeleiden hen bij de inschrijving in een vrijetijdsaanbod naar keuze. Ook organisaties die met kinderen werken, kunnen steun krijgen van de ervaringsdeskundigen. Hier kun je contact opnemen met de organisatie, hier vind je hun toolbox om met (groepen) kinderen, (hun ouders) en jongeren in gesprek te gaan over vrije tijd.

Maar ook oudere jongeren die zelf tot de doelgroep behoorden, kunnen met de methodiek 'bonding en bridging' als ervaringsdeskundige veel betekenen. Demos publiceerde over dit onderwerp enkele publicaties. Een eerste artikel vertelt over de manier waarop jongeren ervaringen kunnen opdoen in het jeugdwerk. Een ander artikel vertelt hoe nieuwkomers hun ervaringen inzetten om andere nieuwkomers toe te leiden naar het jeugdwerk.

Het onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk aan Karel de Grote Hogeschool begeleidde in het project 'Verbindingsambassadeurs' 19 projecten met brugfiguren en toeleiding naar de vrije tijd. Het project leidde tot een rapport en een toolbox.

Spelen met kinderen op de vlucht

Kinderen op de vlucht ervaren drempels om deel te nemen aan de georganiseerde vrije tijd. Ook na hun inschrijving ondervinden ze drempels. Ook daarover geeft het project Wereldspelers veel praktische tips, bijvoorbeeld op hun pagina 'Een warm welkom heten'.

Werk je in de kinderopvang en wil je kinderen op de vlucht welkom heten? Voor de kinderopvang zijn hier verschillende brochures beschikbaar. Trefpunt Odi biedt een gratis publicatie aan over vluchtelingenkinderen op de kinderopvang. Het Pharos leerplatform ontwikkelde bovendien een e-learning module over het werken met kinderen op de vlucht.

Lees meer over spelen Terug naar de bibliotheek