Snelle links

Trauma en psychosociale ondersteuning

Kinderen op de vlucht hebben al veel meegemaakt voordat ze hier aankwamen. In sommige gevallen leiden de gebeurtenissen in hun leven tot trauma. Bij trauma is psychosociale zorg een belangrijke stap in hun verwerkingsproces.

Solentra

Wil je meer weten over psychosociale ondersteuning van kinderen op de vlucht? Lees dan zeker het artikel 'Migratie, rouw en trauma bij jonge vluchtelingen. Wat is er nodig om een goede zorg te bieden?' van Geertrui Serneels, directeur van Solentra.

Solentra is expert in psychische zorg en hulpverlening aan jonge vluchtelingen en hun gezin. Vaak hebben kinderen op de vlucht oorlogstrauma’s die om een zeer specifieke aanpak vragen.

Solentra werkt vanuit een brede maatschappelijke context. Geestelijke gezondheid is niet alleen een zaak van het kind, maar ook van de mensen in zijn/haar omgeving. Zeker in zoiets complex als een migratieproces.

Daarnaast is recht op gezondheid een absoluut basisrecht. De Sustainable Development Goal 3 (SDG3) van de Verenigde Naties vormt dan ook de grondslag van Solentra.

  • Surf naar hun website om ouders en collega's door te verwijzen naar een plek waar een kind psychosociale zorg kan krijgen
  • Bekijk hier een videointerview met Geertrui Serneels met de makers van Zwijgen is geen optie.

Minor Ndako

Ook Minor Ndako biedt aangepaste zorg voor kinderen in een problematische situatie. In de residentiële leefgroep Primo worden niet-begeleide minderjarige vluchtelingen opgenomen die omwille van een verhoogde kwetsbaarheid bijzondere zorg en begeleiding nodig hebben. 

Project traumapsychologen Vlaamse Overheid

Van 2017 tot 2020 waren er in Vlaanderen en Brussel per provincie verschillende psychologen aangesteld om CLB-medewerkers, scholen en leerkrachten te ondersteunen bij de begeleiding van leerlingen met een vluchtverhaal. Het project is afgesloten, maar hun werkmap kun je nog steeds raadplegen.

Ook op deze website van Onderwijs Vlaanderen vind je veel achtergrondinformatie over de handvatten die de traumapsychologen naar aanleiding van het project beschikbaar stelden.

Augeo cursus

Wil je jezelf bijscholen over sociale zorg bieden aan kinderen op de vlucht? Dan kun je gratis de online cursus 'Steun bieden aan vluchtelingenkinderen' van de Augeo Foundation volgen. Ook deze cursus legt uit wat trauma is en is gericht op de steun die leerkrachten en begeleiders in hun dagelijkse praktijk kunnen bieden.

Boeken

Wil je meer lezen over traumasensitief handelen?

Willem en Annelies De Jong schreven het boek 'Ontwrichte kinderen in het onderwijs'. Het hoofdstuk over kinderen met een vluchtverhaal kun je hier lezen.

Het voel- en doeboek 'Sterker worden waar het Pijn doet' van Ybe Castelyn en Jill Marchant werkt met heel concrete casussen.

Op de website Pigmentzorg kun je een praktijkhandboek met voorbeelden uit de hulpverlening aan vluchtelingen raadplegen.

Terug naar de reis Terug naar de bibliotheek