Snelle links

De asielprocedure

Hier vind je informatie over het verzoek voor internationale bescherming en de legale procedures die daar in België verband mee houden.

Om je als professional op de legale aspecten van een asielaanvraag te oriënteren, kun je verschillende websites en publicaties raadplegen.

Wil je meer weten over de verschillende stappen in een asielaanvraag? Dan kun je de website van het Agentschap voor Integratie en Inburgering bekijken of naar de website van Vluchtelingenwerk Vlaanderen surfen.

Over de rechtspositie van kinderen is het dossier 'Heen en Retour' van het Kinderrechtencommissariaat interessant of het rapport 'Papieren Rechten' van de Kinderrechtencoalitie. Over de rechten van kinderen die in opvangcentra verblijven, vind je ook veel informatie op deze webpagina van Fedasil. Op de website van de Europese kinderrechtenhelpdesk ontdek je wat juristen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen kunnen betekenen voor kinderen op de vlucht en hun begeleiders.

Een van de kinderrechten is het recht om gehoord te worden. Ook in belangrijke beslissingen die tijdens een asielprocedure over hen gemaakt worden. Op deze website van het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen kun je de brochures 'het recht om gehoord te worden' en 'gids voor begeleide kinderen in de asielprocedure in België' downloaden.

Over legale procedures

Over het parcours dat niet begeleide minderjarige vreemdelingen in België afleggen, geeft onderstaand filmpje veel informatie.

Over het terugkeerbegeleidingskader

Om meer duiding te geven bij terugkeerbegeleiding en wat dat betekent voor mensen op de vlucht en voor begeleiders van opvangcentra, voerden Vluchtelingenwerk Vlaanderen en CIRE (Coordination et Initiatives pour Refugiés et Etrangers) het onderzoek 'Vrijwillige terugkeer. Moeilijk onderwerp. Mogelijke toekomstpiste.'

Taalgebruik en beeldvorming migratie

Het migratiedebat verloopt verhit. Het taalgebruik is vaak polariserend en problematiserend. Media spreken van een 'tsunami' of oncontroleerbare 'stroom' van vluchtelingen of van 'onschuldige slachtoffers.' Dat taalgebruik heeft een invloed op de beeldvorming. Ook van kinderen op de vlucht. Onderzoekers van de Universiteit Leuven voerden daar een studie over: Anders communiceren over migratie en vluchtelingen. Aan de slag met frames en counterframes.

Ze deden dat in het kader van het programma 'Other Talk' dat werkzaam is in het onderwijs, het middenveld en de media. Hier kun je hun aanbod voor leerkrachten, lerarenopleiders en middenveldorganisaties terugvinden. Hier vind je eenvoudige tips om het taalgebruik over migratie en vluchten bewust te 'reframen'.

Ook het jongerenmedia-agenstchap Stamp Media deed in het kader van Other Talks onderzoek naar attitudes van Vlaamse scholieren over migratie. Hier vind je hun eindrapport.

Terug naar de reis Terug naar de bibliotheek