Snelle links

Welkom heten op school

Zich welkom voelen is essentieel voor het welbevinden van kinderen en hun families. Maar hoe doe je dat? Op deze pagina vind je inspirerende voorbeelden.

In Vlaanderen komen kinderen op de vlucht het onderwijs binnen als anderstalige nieuwkomers. Dat zijn leerlingen die nieuw aangekomen zijn in België en thuis weinig of geen Nederlands praten. Net als andere kinderen moeten anderstalige nieuwkomers aan de leerplicht voldoen. Deze link geeft ouders informatie over onthaalonderwijs en deze link geeft informatie voor scholen.

Kinderen op de vlucht ontvangen

Klasse ontwikkelde een dossier over de ontvangst van kinderen op de vlucht. In het dossier vind je veel artikels van scholen met ervaring.

Leerkrachten heten hun leerlingen elk jaar welkom in de klas. Voor anderstalige nieuwkomers moeten ze dat welkom soms herhalen. Twee studenten aan de Thomas More hogeschool maakten daarom de bundel 'Welkom in onze klas'. De bundel geeft tips om de klassfeer te optimaliseren voor kinderen op de vlucht, reikt concrete werkvormen aan om met ouders te praten en geeft inspiratie om een klasgesprek over vluchten aan te gaan.

Een gastvrije omgeving

In het kader van het project Gastvrije Gemeente, maakte Vluchtelingenwerk Vlaanderen een inspiratiegids voor het onderwijs. Educatieve werkvormen voor verschillende leeftijden worden aangevuld met tips voor een gastvrije schoolomgeving. Je kunt de gids en bijhorende materialen raadplegen op Klascement.

De speelplaats

Ook de speelplaats draagt bij aan een gastvrije omgeving. 'Maak het verschil op de speelplaats' wil scholen aanmoedigen om gelijke kansen waar te maken in die omgeving. De brochure biedt negen voorstellen voor een positiever speelplaatsklimaat. Op de website vind je ideeën voor je eigen speelplaats. Inspiratie om samen met kinderen na te denken over de inrichting van de speelplaats vind je in de tool Pic2School van Kind & Samenleving vzw.

De website 'Refters en Speelplaatsen' is praktische inspiratie en ondersteuning te vinden voor scholen die van de middagpauze voor kinderen een moment van rust en speelplezier willen maken.

RUIMTE BENUTTEN Terug naar de bibliotheek