Welkom in de bibliotheek

Hier vind je een verzameling onderzoeken, toolboxen en goede praktijken. De bibliotheek heeft niet als doel volledig te zijn. We selecteerden materialen die we vanuit pedagogisch standpunt interessant vonden om het welbevinden van kinderen op de vlucht tijdens de vrije tijd en de schooltijd te bevorderen.

Over vluchten

Wil je op een trauma- en cultuursensitieve manier met kinderen op de vlucht en andere kinderen praten over vluchten? Raadpleeg dan deze pagina.

Trauma en psychosociale ondersteuning

In sommige gevallen leiden de gebeurtenissen in het leven van kinderen op de vlucht tot trauma. Op deze pagina lees je hoe je psychosociale zorg kunt bieden.

Omgaan met conflicten

Net als andere kinderen, hebben kinderen op de vlucht soms conflicten. Hier vind je een paar manieren om daarmee om te gaan.

Bewegen en Sporten

Sporten en bewegen zijn goede manieren om drempels te verlagen. Op deze pagina vind je informatie over de invloed van bewegen en sporten op het welbevinden van kinderen op de vlucht.

Cultuurparticipatie

Deelname aan kunst en culturele activiteiten geeft kinderen de kans om de wereld met andere ogen te bekijken. Bovendien biedt cultuurparticipatie mogelijkheden om met meertaligheid om te gaan.